icon

Voedselveiligheid

Borg uw bedrijfscontinuïteit met geïntegreerde HACCP-criteria

Voedselveiligheid is van levensbelang. De HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) criteria moeten in Nederland door alle bedrijven die in of met de voedingsmiddelenindustrie werken, worden nageleefd. Gezien de mogelijke gezondheidsrisico’s en de daaraan gekoppelde bedrijfsrisico’s is het een absolute must grip te hebben én te houden op voedselveiligheid. Solutio helpt u bij het behalen van uw HACCP-certificaat en waarborgt de voedselveiligheid in uw bedrijfsproces.

 

Voedselveiligheid onder controle

Aantasting van uw imago, de claimcultuur, civiel of strafrechtelijke consequenties; redenen genoeg om de wettelijke eisen en normeringen van voedselveiligheid na te leven. Solutio brengt daarom uw totale productie- en/of distributieproces in kaart met het Plug-In Managementsysteem©. Hierin worden alle deelprocessen meegenomen voor één geïntegreerd managementsysteem dat uw voedselveiligheid waarborgt.

Hierin worden alle deelprocessen meegenomen voor één geïntegreerd managementsysteem dat uw voedselveiligheid waarborgt. In een HACCP-plan leggen wij vast hoe u de CCP’s (Critical Control Points) kunt controleren en beheersen. Zo wordt voedselveiligheid een vanzelfsprekend onderdeel van uw bedrijfsvoering, kunt u de HACCP richtlijn in voeren (als onderdeel van een certificering volgens de schema’s ISO 22000, FSSC 22000, BRC en IFS) én voldoet u aan wet- en regelgeving.

Lees meer over onze werkwijze

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving:

Voedselveiligheid is in de voedingsmiddelenindustrie een cruciaal gegeven. Wij weten hier alles van en doen er dus ook alles aan om, samen met u, de voedselveiligheid op orde te brengen. Invoering van de HACCP systematiek is hier een wezenlijk onderdeel van, maar Solutio helpt u ook bij het borgen van de voedselveiligheid op de langere termijn. Hieronder vindt u enkele normen en standaards die wij u helpen te behalen en criteria waarmee wij de voedselveiligheid toetsen:

ISO 22000

Voedselveiligheidsstandaard (algemeen)

PAS 220

Voedselveiligheid voor producenten

PAS 223

Voedselveiligheid verpakkingsmaterialen voedingsmiddelen

GMP+

Kwaliteitsborgingssysteem voor de humane en veterinaire farmaceutische industrie, de cosmetische industrie en de voedingsmiddelenindustrie.

IFS

International Featured Standard: Standaard voor voedselveiligheid van de HDE, de Duitse brancheorganisatie van distributeurs van voedingsmiddelen.

BRC

British Retail Consortium: standaard voor voedselveiligheid door de Britse brancheorganisatie van detailhandelaren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003