RI&E

Iedere werkgever moet een arbobeleid voeren. De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle werkgevers (uitgezonderd ZZP’ers). Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Organisaties met ten hoogste 40 uur arbeid per week (alle werknemers bij elkaar opgeteld) zijn ook verplicht een RI&E op te stellen.

Om een goed arbobeleid vorm te kunnen geven, moet een werkgever een overzicht opstellen met alle risico’s die in het bedrijf voorkomen. Dit wordt gedaan door middel van een Risico Inventarisatie & Evaluatie, ook wel een RI&E genoemd of RIE. Als bedrijf met personeel bent u verplicht om deze inventarisatie uit te voeren.

Een RI&E moet altijd getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige. Als u minder dan 25 werknemers heeft kunt u vrijstelling krijgen van de toets, dit geldt alleen als van een ‘erkend RIE instrument’ gebruik maakt vanuit uw branche, de geldigheid hiervan kunt u vinden bij het Steunpunt RI&E.

Solutio is thuis in deze regels en in het opstellen van een RI&E, hierbij hebben we ervaring bij kleine, middelgrote en grotere bedrijven, op uiteenlopend gebied, zoals bv dienstverlening, retail, transport en logistiek, productie en BRZO bedrijven. Solutio ontzorgt!

 

Ontwikkelingen voor de RI&E:

Om naleving van de verplichte RI&E te garanderen heeft staatssecretaris van Ark eerder dit jaar, 2020, in een kamerbrief een nieuw plan opgesteld: Verbetering naleving RI&E. Belangrijk voor u om te weten:

  • Er wordt toegewerkt naar een intensiever handhavingsregime;
  • In het kader hiervan intensiveert de Inspectie SZW het toezicht op de naleving van de RI&E;
  • Daarnaast wordt ook de kwaliteit van de RI&E (inclusief het plan van aanpak) bekeken;
  • Tot slot zijn bedrijven die niet over een RI&E beschikken direct beboetbaar.

De verplichte RI&E wordt vaak – ten onrechte – gezien als een noodzakelijk kwaad. Het is echter een waardevol beleidsinstrument dat aan de basis staat van goed werkgeverschap.

Risico Inventarisatie & Evaluatie voor uw bedrijf

Een RI&E brengt alle gevaren binnen een bedrijf in kaart die te maken hebben met de veiligheid, gezondheid en het welzijn van de medewerkers. Hierbij wordt ook specifiek aandacht besteed aan werknemers die onder de ‘bijzondere categorieën’ vallen, waaronder ouderen, gedeeltelijk arbeidsgeschikten en zwangere vrouwen. In de Risico Inventarisatie & Evaluatie wordt schriftelijk genoteerd welke onaanvaardbare risico’s er zijn op het gebied van Arbo en veiligheid binnen uw bedrijf.

 

Veiligheid op de werkvloer met een RI&E

De Risico Inventarisatie & Evaluatie vormt bij Solutio altijd het uitgangspunt om de eisen van Arbo en veiligheid te borgen. Nadat wij de gevaren en risico’s in kaart hebben gebracht, stellen wij een Plan van Aanpak op. Hierin beschrijven wij welke maatregelen u moet nemen om de geïnventariseerde risico’s aan te pakken, binnen welke termijn dit gedaan moet worden en wie hier verantwoordelijk voor is. Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moet een aanvullende RI&E opgesteld worden. Ook hierbij kan Solutio u uitstekend van dienst zijn.

Dit Plan van Aanpak verwerken wij in een compact stroomschema afgestemd op de behoeften van uw bedrijf. Vervolgens verankeren wij de te nemen maatregelen in uw bedrijfsproces met een op maat gemaakt Plug-In Managementsysteem©. Met deze zelfontwikkelde tool kunnen wij de benodigde veranderingen gemakkelijk in uw bedrijfsvoering implementeren. Het managementsysteem kan aangevuld worden met aanvullende eisen naarmate de tijd vordert.

 

Begeleiding van begin tot eind

Solutio begeleidt u gedurende het hele proces. We beginnen met het opstellen van de Risico Inventarisatie & Evaluatie, waarna wij deze implementeren in uw managementsysteem. Hierbij zorgen wij dat u voldoet aan alle relevante eisen van wet- en regelgeving en u klaar bent voor certificering. Ook wanneer uw organisatie verandert door toevoeging van nieuwe processen, machines of technologieën staat Solutio voor u klaar. Wij brengen de nieuwe gevaren en risico’s in kaart en verwerken deze in uw Plug-In Managementsysteem©.

Wilt u meer weten over het opstellen van een RI&E of hoe wij u van dienst kunnen zijn met één van onze andere diensten? Wij gaan graag met u in gesprek over de behoeften van uw bedrijf en hoe wij u daarbij kunnen helpen. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar +31 164 234 003 of te mailen naar info@solutio.nl.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003