icon

Referentie CMP Chugoku Paints b.v.

Solutio proces optimalisatie b.v. heeft voor Chugoku Paints b.v. met succes een multi site Plug-In Managementsysteem© ISO 9001 opgezet. De adviseurs zijn blijvend betrokken bij de continue verbetering van het systeem en voeren periodiek optimalisatieslagen uit in de bedrijfsprocessen tezamen met proceseigenaren.
Maar dat niet alleen. Ook krijgt Chugoku hulp bij de operationele opzet en uitwerking van het KAM jaarprogramma. Zo ondersteunt Solutio bij het houden van audits, de registratie en het opstellen van de systeemdocumenten, naleving van wet- & regelgeving en bij de managementpreview en -review.  Met het Plug-In Managementsysteem© worden naast de ISO eisen, ook alle overige nationale en internationale relevante wet- en regels opgenomen en aantoonbaar gemaakt in de werkprocessen, waaronder Health & Safety beleid, de Marine Equipment Directive, privacy (AVG), etc.

Bekijk alle referenties

Plug-In Managementsysteem©

Interne audits

Training en/of volledige ontzorging
Diagnose van de procesprestaties in de praktijk

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003