PSO Prestatieladder

Sociaal ondernemen wordt steeds belangrijker voor de concurrentiepositie van bedrijven in ondernemend Nederland. Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) laat een bedrijf aantoonbaar zien wat de bijdrage is aan de werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De prestatieladder stimuleert socialer ondernemen en het creëren van een duurzame Social Return.

Niveaus PSO

In de Prestatieladder Socialer Ondernemen worden vier niveaus onderscheiden: een aspirant-status en drie treden waarbij organisaties, in oplopende mate, bovengemiddeld scoren ten opzichte van andere organisaties als het gaat om het bieden van werk aan mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. De PSO bestaat uit zowel kwantitatieve criteria als kwalitatieve eisen (waaronder passend werk, integratie, aandacht voor functioneren, ontwikkeling en begeleiding). Een organisatie kan bijdragen aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie door plaatsing van mensen uit de doelgroep, leerlingen, stageplaatsen, aanbiedingen in de eigen organisatie (directie bijdrage) én door inkopen bij, of door werk (tijdelijk) uit te besteden aan andere PSO of SW- bedrijven (indirecte bijdrage).

 

Wat levert de Prestatieladder Socialer Ondernemen uw organisatie op?

Met een PSO-erkenning kan uw organisatie zich onderscheiden op het gebied van MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen):

  • U creëert een meerwaarde bij gunningen en aanbestedingen en u kunt in veel gevallen uw bijdrage aan de Social Return kwantificeren. Dit kan een belangrijk aanbestedingsvoordeel opleveren;
  • Voor positieve publicatie over uw organisatie doordat de sociale identiteit van uw organisatie zichtbaar wordt voor medewerkers, opdrachtgevers, leveranciers en klanten;
  • U kunt het keurmerk gebruiken bij interne kwaliteitsmeting en monitoring van uw diversiteitsbeleid;
  • Bij externe (MVO)- benchmarking.

Solutio, buitengewoon goed in bedrijfsprocessen

Wat kan Solutio voor u betekenen in richting tot het behalen van de PSO?

Wij kunnen u adviseren over alle mogelijkheden en voordelen van de Prestatieladder Socialer Ondernemen en u assisteren in het gehele PSO-traject. Zo kunnen wij behulpzaam zijn bij het creëren van draagvlak binnen uw organisatie en kunnen wij u adviseren over de subsidiemogelijkheden. Wij zijn deskundig om u te begeleiden in het gehele aanvraagtraject en nemen u veel werk uit handen. Denk hierbij aan het het opzetten van een goed introductie en begeleidingsproces van uw medewerkers of het voorbereiden en begeleiding van de externe certificatieaudit.

Bent u benieuwd op welke trede van de PSO ladder uw organisatie staat en welke voordelen hier aan verbonden zijn? Neem dan contact met ons op. Onze adviseurs helpen u graag op weg met een maatwerk aanpak. Lees meer over onze werkwijze of bekijk onze bedrijfsfilm

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003