MVO Prestatieladder

Met een op MVO gebaseerde prestatieladder wordt het certificeren van een MVO managementsysteem mogelijk gemaakt. De ladder is gebaseerd op de ISO 26000 richtlijn, welke de internationale richtlijnen voor duurzaamheid waarborgen, in combinatie met de richtlijnen van AA1000 (stakeholdermanagement) en GRI (indicatoren en rapportage). De norm van de MVO prestatieladder is op een zodanige wijze ingericht dat deze internationaal toepasbaar is en als certificaat wordt erkend.

 

Hoe werkt de MVO prestatieladder?

Net als de CO2 prestatieladder bestaat de MVO prestatieladder uit 5 niveaus. Naast de 33 herkenbare MVO indicatoren wordt het niveau ook gebaseerd op het aantal jaar dat een organisatie in het bezit is van het certificaat. Zo heeft u voor het behalen van niveau 3 of hoger minstens een 3-jarig certificaat nodig. De MVO prestatieladder is een objectief bewijsmiddel voor organisaties die maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij stakeholdereisen- en verwachtingen op resultaat gemanaged worden.

 

Eén overzichtelijk managementsysteem bij Solutio

Solutio helpt u bij het gericht optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Wilt u zich aanmelden voor de MVO prestatieladder, maar kunt u wel wat hulp gebruiken bij het in kaart brengen van de huidige processen binnen uw organisatie? Wij ontzorgen u graag en implementeren alle gestelde wensen en eisen in één managementsysteem. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar +31 164 234 003 of te mailen naar info@solutio.nl.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003