Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven denken in hun bedrijfsvoering steeds vaker aan de invloed van hun acties op de maatschappij en de natuur. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, ook wel MVO genoemd of duurzaam ondernemen, wordt toegepast wanneer een onderneming in haar bedrijfsvoering een balans weet te vinden tussen de belangen van de maatschappij, het milieu en de economische effecten van het bedrijf. Deze pijlers staan ook wel bekend als de 3 P’s: people, planet en profit.

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf

MVO draagt niet alleen bij aan een betere wereld, maar levert u als bedrijf ook vele voordelen op. Zo zorgen een prettig werkklimaat en een gezonde bedrijfsvoering ervoor dat uw bedrijf innovatiever en productiever wordt. Ook kunt u hiermee uw werkomstandigheden en imago verbeteren. Daarnaast kunt u kosten besparen door bijvoorbeeld uw energie uitgaven te verminderen. Duurzaam ondernemen is een uitstekende manier om alles in perspectief te zetten en kritisch naar uw huidige bedrijfsvoering te kijken.

 

Een persoonlijk MVO beleid

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet voor ieder bedrijf hetzelfde. Zo moeten er voor fabrieken andere stappen ondernomen worden dan bij een kantoorpand. Maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft namelijk invloed op alle bedrijfsprocessen, omdat bij iedere beslissing een afweging gemaakt moet worden tussen de 3 P’s. Een MVO beleid is maatwerk, waar Solutio u graag in begeleidt. Voor iedere onderneming ziet het beleid er anders uit en hangt deze af van verschillende factoren. Denk hierbij aan onder andere de bedrijfsgrootte, de sector waarin het bedrijf zicht bevindt en de bedrijfscultuur.

Solutio kan u zowel op nationaal als internationaal vlak adviseren. Wij brengen hierbij allereerst uw gehele bedrijfsproces in kaart. We betrekken alle relevante deelprocessen van uw bedrijf in een compacte analyse. We bekijken en onderzoeken zaken zoals Kwaliteitszorg, Arbo & Veiligheid en Milieu & Duurzaamheid, maar ook de CO2 uitstoot, ethiek, de omgeving, risico management en voedselveiligheid. We creëren een MVO beleid dat gebaseerd is op uw specifieke situatie en waarborgen de te nemen stappen in een Plug-In Managementsysteem©. Wij zorgen dat u voldoet aan alle eisen van belanghebbenden, zonder concessies te doen op het gebied van duurzaam ondernemen. Het managementsysteem kunt u gemakkelijk implementeren in uw huidige bedrijfsvoering.

 

Uw partner voor duurzaam ondernemen

Wilt u duurzaam gaan ondernemen maar weet u niet hoe u moet beginnen? Solutio helpt u bij het vaststellen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden van uw organisatie. Wij creëren voor u een strategie die wij vervolgens verwerken in een volledig geïntegreerd managementsysteem. We begeleiden u van begin tot eind en helpen u dus ook bij de implementatie van de te nemen stappen.

Wilt u meer weten over maatschappelijk verantwoord ondernemen voor uw bedrijf of de overige diensten van Solutio? Wij gaan graag met u om tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar +31 164 234 003 of te mailen naar info@solutio.nl.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

info@solutio.nl +31 164 234 003