icon

Lean Management

Efficiënte en effectieve bedrijfsprocessen met Lean Management

Met Lean Management is verspilling uit den boze in uw bedrijfsvoering. Samen met u kijken we kritisch naar het totale bedrijfsproces. Alle proceselementen die geen toegevoegde waarde hebben voor de organisatie worden bij het creëren van een Lean proces geschrapt. Dit kan leiden tot een reductie van het aantal bedrijfsprocessen van 30%. Dit leidt op den duur tot meer kwaliteit, meer tevreden klanten en medewerkers gecombineerd met een daling van de kosten. Met de praktische oplossing van Solutio richt u een Lean bedrijfsproces in en creëert u een aantoonbare en duurzame omzetstijging.

 

Lean bedrijfsproces met een eenvoudige plug-in

Solutio werkt aan de hand van een zelfontwikkelde werkwijze, namelijk het Plug-In Managementsysteem©. Wij houden uw volledige bedrijfsproces tegen het licht en vatten die samen in een overzichtelijke flowchart. De inzichten hiervan combineren we met de handvatten van de Lean filosofie. Zo wordt snel duidelijk hoe werkzaamheden op elkaar ingrijpen en welke handelingen overbodig zijn. We borgen de noodzakelijke aanpassingen in uw huidige managementsysteem en procesflow. Met onze flexibele, integrale oplossing bent u verzekerd van een optimaal en Lean bedrijfsproces.

Uw wensen staan bij het opstellen van een Lean bedrijfsproces centraal. Solutio is een erg betrokken partner en blijft graag in gesprek. Samen creëren we een Lean Management systeem en halen we het meeste uit uw organisatie. Hierbij houden we rekening met het belang van alle deelprocessen op uw organisatie, zoals Compliance Management of Arbo & Veiligheid.

Lees meer over onze werkwijze

Stappen, richtlijnen en beste Lean ‘filosofieën

Met Lean Management kan een duidelijke en blijvende stijging van de omzet gerealiseerd worden. Het kan echter moeilijk zijn om als bedrijf zelf te bepalen welke proceselementen overbodig zijn. Solutio begeleidt u hierin en ontzorgt u graag van begin tot eind. Hieronder vindt u enkele handvatten die wij hanteren bij het Lean maken van uw bedrijfsproces:

LEAN managementfilosofie

Gericht om maximale waarde voor de klant te realiseren

LEAN Six Sigma

 

Methodiek voor aantoonbare en duurzame verbetering van het bedrijfsresultaat

TQM Total Quality Management

Voortdurende verbetering van bedrijfsprestaties met focus op klanteisen en bedrijfsstrategie

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003