icon

Kwaliteitszorg

Structurele aandacht voor kwaliteit verbetert uw resultaten

Kwaliteitszorg heeft impact op alle mogelijke onderdelen van uw bedrijfsprocessen.  Met een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem kunt u goed zicht houden op de kwaliteit binnen uw organisatie. Uw kwaliteitszorg verbeteren leidt tot tevreden klanten, medewerkers en overige stakeholders, maar ook tot kostenbeheersing en omzetvergroting. Het biedt bovendien houvast bij aansprakelijkheid en het heeft een positieve uitwerking op het bedrijfsimago. Zo zorgt u met een duidelijk kwaliteitsmanagementsysteem voor het verbeteren en het onderhouden van de kwaliteit binnen en door uw organisatie. Solutio staat u bij met kwaliteitszorg en risicomanagement voor uw projecten, waarbij u klaargestoomd wordt voor certificering.

 

Kwaliteitszorg verankeren in het bedrijfsproces

Om kwaliteitszorg echt in uw organisatie te verankeren, brengt Solutio altijd eerst uw totale bedrijfsproces in kaart. Wij leggen het proces van uw organisatie modulair vast met ons Plug-In Managementsysteem©. Hier is aandacht voor kwaliteitszorg en risicomanagement bij uw projecten een wezenlijk onderdeel van. Met het Plug-In Managementsysteem© wordt inzichtelijk waar kwaliteit ingrijpt op de diverse processen, wat de consequenties zijn van veranderingen en waar onnodige en onaanvaardbare risico’s te vinden zijn. We implementeren vervolgens de noodzakelijke aanpassingen in uw huidige managementsysteem en procesflow, welke u direct toe kunt passen. Zo borgt u de passende elementen van kwaliteit en klanttevredenheid in uw organisatie en optimaliseert u tegelijkertijd uw bedrijfsproces.

 

Plug-In Managementsysteem©

Bij Solutio zien wij kwaliteitszorg niet als uitgangspunt, maar als deelproces van een groter geheel. Wij zorgen er met onze totaaloplossing voor dat u aan alle eisen voldoet en creëren een kwaliteitsmanagementsysteem dat de tand des tijds doorstaat. Met het Plug-In Managementsysteem© verwerkt Solutio kwaliteit- en procesmanagement samen met zaken als Compliance ManagementArbo & veiligheid en Lean Management in één systeem. Alle deelprocessen lopen hierbij in elkaar door, waardoor u op alle gebieden aan de gestelde eisen voldoet en u klaar bent voor certificering.

 

Uw kwaliteitszorg verbeteren met Solutio

Onze drive om u te helpen alleen maakt niet het verschil. Solutio is zeer betrokken bij haar klanten en denkt vooruit. We helpen zowel grootschalige projecten als kleinschalige opdrachten met het optimaliseren van bedrijfsprocessen. We delen onze kennis graag met u en we anticiperen op mogelijke ontwikkelingen. Zo heeft u aan Solutio een goede partner op het gebied van kwaliteitszorg en procesoptimalisatie; met Solutio maakt u het verschil. Samen verbeteren we de kwaliteitszorg binnen uw organisatie voor optimaal resultaat. Zo zorgt u dat u alle certificatieschema’s naleeft.

 

Lees meer over de werkwijze

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren. Hieronder vindt u enkele certificaten die wij u helpen te halen en modellen waarmee wij de kwaliteitszorg naar een hoger niveau kunnen tillen:

ISO 22000

Voedselveiligheid

HKZ

Kwaliteit van geleverde zorg

NEN-EN 15224

Kwaliteit- & risicomanagement in zorg- en welzijnsorganisaties

ISO 31000

Risk management

INK-model

Kwaliteitsmodel voor organisatie om tot de beste te behoren, te willen excelleren.

EFQM

Business model gericht op het excelleren van de organisatie (kwaliteitszorg TQM)

NIAZ

De borging en verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg

ISO 15189

Bijzondere eisen voor kwaliteit en competentie t.a.v. medische laboratoria

NEN 7510

Informatiebeveiliging in de zorg

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003