ISO 9001 certificering behalen

Wanneer u structureel aandacht wilt besteden aan kwaliteitszorg, krijgt u te kampen met ISO 9001: 2015. Deze internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen wordt gebruikt om te beoordelen of uw organisatie in staat is om te voldoen aan de verschillende eisen van belanghebbenden. Solutio stoomt u klaar voor het traject dat met de ISO 9001 norm gepaard gaat en helpt u de ISO 9001: 2015 certificering te behalen. ISO 9001 richt zich op verhoging van de klanttevredenheid.

 

De ISO 9001: 2015 norm voor kwaliteit- & risicomanagement

De ISO 9001 norm is streng maar ook rechtvaardig. De eisen waaraan u moet voldoen om de ISO 9001 certificering te behalen bieden namelijk goede aanknopingspunten voor het opzetten en inrichten van een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem. Wanneer u voldoet aan de norm, bent u goed op weg met het waarborgen van kwaliteitszorg n uw organisatie. De norm wordt ook wel als volgt weergegeven:

  • Zeg wat u doet;
  • Doe wat u zegt;
  • Bewijs dat

 

Meer dan alleen de ISO 9001 certificering behalen

Solutio denkt verder dan alleen de ISO norm voor kwaliteitsmanagement. Samen met u zorgen we ervoor dat u aan alle eisen voldoet, van kwaliteitszorg tot bijvoorbeeld Compliance Management en Lean Management. Alle deelprocessen worden geïmplementeerd in uw huidige bedrijfsproces door middel van een Plug-In Managementsysteem©.

Met onze unieke werkwijze brengen wij alle processen van uw organisatie in kaart. Hierbij zoomen we vanuit het hoofdproces in op de taken in de verschillende deelprocessen. Hierdoor wordt inzichtelijk waar verbeteringen toegepast kunnen worden op het gebied van kwaliteit, wat de gevolgen zijn van eventuele veranderingen en waar zich onaanvaardbare of onnodige risico’s bevinden. Nadat al deze aspecten zijn vastgelegd en verwerkt, ontstaat één totale modulair opgebouwde procesbeschrijving waarin de output van het ene proces de input is van het volgende. Zo voldoet u aan de ISO 9001 norm en de vele andere eisen die van toepassingen zijn op uw organisatie.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003