ISO 45001 certificering

De gezondheid en veiligheid van uw medewerkers is van groot belang voor uw bedrijfscontinuïteit. Vele factoren dragen bij hier aan bij, waaronder de fysieke belasting van het werk, fysische omstandigheden, machineveiligheid en psychosociale gevaren op de werkvloer. ISO 45001 is de internationaal toegepaste standaard voor het waarborgen van Arbo managementsystemen. Aan de hand van de verschillende handvatten die de standaard biedt, worden de gevaren en risico’s in uw organisatie gesignaleerd en geëvalueerd. In een Arbo managementsysteem wordt opgenomen hoe de geconstateerde actiepunten verminderd of verholpen kunnen worden. Met ISO 45001 certificering toont u aan dat u aandacht besteedt aan de werkomstandigheden van uw werknemers en u gezondheid en veiligheid waarborgt in uw organisatie.

 

De voordelen van ISO 45001 certificering

OHSAS 18001 – en het nieuwere ISO 45001, welke uiterlijk 15 september 2018 actueel is – biedt ondersteuning bij het bepalen van de te ondernemen stappen op Arbo gebied. Het biedt handvatten om continue verbetering van de arbeidsomstandigheden te realiseren en zorgt voor beheersing van de Arborisico’s. Naast het feit dat u civiel- en/of strafrechtelijke vervolging voorkomt als gevolg van nalatigheid, brengt ISO 45001 certificering vele voordelen met zich mee voor uw organisatie. Zo zorgt u met aandacht voor Arbo omstandigheden voor tevreden medewerkers en minder gezondheidsrisico’s, wat leidt tot minder verzuim en kostenbesparing.

Solutio kijkt verder dan ISO 45001 certificering. Met een op maat gemaakt Plug-In Managementsysteem© waarborgen wij Arbo & Veiligheid in zijn totaliteit, maar ook zaken zoals Lean Management en Milieu & Duurzaamheid nemen wij mee in het systeem. OHSAS 18001 hangt nauw samen met de RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie), waardoor wij ook deze richtlijn hanteren bij het evalueren van uw verantwoordelijkheden. Uw gepersonaliseerde managementsysteem kunt u direct invoeren, zodat u niet langer onnodig risico loopt en u het meeste kunt halen uit uw bedrijfsvoering. Daarnaast bent u niet alleen ISO 45001 gecertificeerd, maar borgen wij uw verantwoordelijkheden op het gebied van wet- en regelgeving met onder andere ISO 45001 certificering en overige vereisten.

 

Volledig ontzorgd voor de lange termijn

Een Arbo managementsysteem betreft meer dan alleen gevaren voorkomen en verzuim verminderen. Procesoptimalisatie is iets dat voortdurend aangescherpt moet worden. Met het Plug-In Managementsysteem© speelt u tijdig in op verschuivingen in de eisen van belanghebbenden. Daarnaast heeft u aan Solutio een partner die met u meedenkt voor de lange termijn mocht u een andere richting op willen met uw bedrijfsvoering.

Wilt u meer weten over ISO 45001 certificering, ofwel OHSAS 18001, en de rol die Solutio hierin kan betekenen? Wij gaan graag met u om tafel zitten om de mogelijkheden te bespreken. U kunt contact met ons opnemen door te bellen naar +31 164 23 40 03 of te mailen naar info@solutio.nl.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003