ISO 26000 richtlijn

Bent u aan het nadenken over de ethische en maatschappelijke verantwoordelijkheden van uw organisatie? Correct maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft niet alleen een positief effect op het milieu, maar ook op uw bedrijfsresultaat. De ISO 26000 norm biedt handvatten bij het bepalen en structureel invoeren van MVO. De vereisten van maatschappelijk ondernemen zijn echter niet voor iedere onderneming hetzelfde. Solutio helpt uw organisatie bij het invoeren van de ISO 26000 richtlijn.

Bewuste invulling van de ISO 26000 norm

In een ideale wereld draagt iedere onderneming een steentje bij aan een gezonde maatschappij, een beter milieu en ethisch zaken doen. Hoewel er verschillende handvatten zijn om maatschappelijk verantwoord ondernemen vorm te geven, is de invulling ervan afhankelijk van de organisatie. Wat past bij u en uw onderneming? Met People, Planet en Profit/Prosperity, ofwel de 3 P’s, wordt bepaald welke handelingen invloed hebben op welke pijler. De ISO 26000 richtlijn biedt hierbij ondersteuning, maar het initiatief ligt bij uw organisatie. Hoe kan uw organisatie bijdragen aan een betere wereld zonder het bedrijfsresultaat te verhinderen? Een bewuste invulling van de norm tilt uw bedrijf naar een hoger niveau.

Uw ISO 26000 richtlijn invoeren met Solutio

De experts van Solutio helpen u met het beantwoorden van uw MVO vraagstukken. Om duurzaam ondernemen goed door te voeren, leggen wij allereerst het proces van uw organisatie modulair vast. Hierin worden alle deelprocessen meegenomen en compact in beeld gebracht. Met een op maat gemaakt Plug-In Managementsysteem© verankeren wij zaken als Milieu & Duurzaamheid in uw bedrijfsproces. Hiermee voldoet u aan uw maatschappelijke verplichtingen en aan alle relevante wet- en regelgeving. We begeleiden u in het traject van certificatie voor de ISO 26000 richtlijn en andere normen zoals ISO 9001, ISO 14001 en OHSAS 18001/ISO 45001. Zo creëren we samen een volmaakt managementsysteem gericht op duurzaamheid.

Het managementsysteem kan direct geïmplementeerd worden waarmee u de ISO 26000 richtlijn invoert. U kunt eventueel kiezen voor externe certificatie middels de CAP 26000 en/of de MVO prestatieladder waarmee u laat zien dat uw organisatie op een maatschappelijk verantwoorde manier onderneemt. Tevens kunt u door de veranderingen kosten besparen en uw werkomstandigheden verbeteren.

Meer weten over onze aanpak?

Solutio maakt met het Plug-In Managementsysteem© gebruik van een zelfontwikkelde werkwijze. We begeleiden uw organisatie van begin tot eind en denken met u mee zodra de wet- en regelgeving wijzigt. Samen zorgen we dat u aan de ISO 26000 richtlijn voldoet en u bewust maatschappelijk kunt ondernemen. Wilt u weten hoe Solutio bij kan dragen aan een positiever en duurzamer bedrijfsresultaat? U kunt contact met ons opnemen door te mailen naar info@solutio.nl of te bellen naar +31 164 23 40 03. Onze experts staan voor u klaar.