ISO 14001 certificering

Met een milieuzorgsysteem brengt u de milieurisico’s van uw bedrijfsvoering in kaart en kunt u deze beheersen of zelfs verminderen. De ISO 14001 norm is de internationaal geaccepteerde standaard, waarin de eisen voor een gedegen milieumanagementsysteem worden genoemd. Reeds herzien en gepubliceerd onder de naam ISO 14001: 2015, helpt deze norm uw organisatie een passend milieubeleid te ontwikkelen en de uitvoering ervan te borgen. Solutio maakt het mogelijk u te onderscheiden van andere bedrijven op het gebied van milieu en duurzaamheid.

 

Uw ISO 14001: 2015 certificering behalen

Iedere organisatie kan op zijn eigen manier bijdragen aan een beter milieu. De ISO 14001: 2015 norm biedt handvatten voor het opstellen van een milieuzorgsysteem, maar de invulling ervan ligt volledig bij uw organisatie. Een ISO 14001 certificering toont aan dat uw organisatie bewust onderneemt, wat positieve effecten kan hebben op uw imago. Daarnaast draagt milieubewust ondernemen bij aan een positiever bedrijfsresultaat doordat u kosten kunt besparen op bijvoorbeeld energie of afval. Zeker in deze tijden van zakelijke transparantie kan duurzaam ondernemen, met inachtneming van ISO 14001: 2015, u een voorsprong geven op de concurrentie. Voorts is alles gericht op naleving van (toekomstige) wet- & regelgeving en bevordert ze pro-activiteit op technologische veranderingen.

 

Milieu & Duurzaamheid verankeren in uw bedrijfsproces

Solutio tilt uw bedrijfsvoering naar een hoger niveau met een zelfontwikkelde werkwijze. Wij ontwikkelen een op maat gemaakt Plug-In Managementsysteem© voor uw organisatie, waarin alle deelprocessen samen worden genomen in één totale procesbeschrijving. Met dit managementsysteem voldoet u aan alle eisen van belanghebbenden en wet- en regelgeving, waaronder de ISO 14001: 2015 norm. Tegelijkertijd ontzorgen wij u op het gebied van onder andere kwaliteitszorg en Arbo & Veiligheid.

 

Hulp nodig met uw milieumanagementsysteem?

Duurzaam ondernemen betekent voor iedere organisatie iets anders. De juiste keuzes maken levert u als bedrijf veel op. Solutio ondersteunt u graag met een persoonlijk Plug-In Managementsysteem©. Wilt u meer weten over onze aanpak? Samen zorgen we dat u voldoet aan de ISO 14001:2015 norm. Ga het gesprek met ons aan door te bellen naar +31 164 234 003 of te mailen naar info@solutio.nl.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003