Installatieverantwoordelijke (IV) / Werkverantwoordelijke (WV) NEN 3140

Op het gebied van elektrische veiligheid stelt de Arbowet eisen om werknemers in het bedrijfsleven zo veilig en gezond mogelijk te laten werken en ze te beschermen tegen mogelijke elektrotechnische gevaren als elektrocutie, kortsluiting en brandgevaar. Deze training geeft een volledige instructie aan de benoemde installatieverantwoordelijke (IV) / werkverantwoordelijke (WV) zodat deze persoon weet hoe een installatie is opgebouwd, wat de functionaliteit is en ervoor kan zorgen dat de veiligheid bij het werken met installaties gewaarborgd blijft.

De installatieverantwoordelijke (IV) draagt zorg voor het beheer van de gehele installatie, van elektrotechnische bedieningswerkzaamheden tot inspecties, modificaties en onderhoud. De werkverantwoordelijke (WV) geeft leiding aan het uitvoerend personeel en stelt procedures en instructies op voor een veilige bedrijfsvoering. Bovendien ziet hij erop toe dat deze ook daadwerkelijk worden gevolgd.

 

Inhoud opleiding

 • Wettelijke eisen voor werkgevers en werknemers
 • Opbouw van de norm NEN 3140
 • Gevaren tijdens de werkzaamheden en voorzorgsmaatregelen
 • Preventie van risico’s voor de personen die werkzaamheden uitvoeren aan elektrische installaties
 • Taken en verantwoordelijkheden IV en een WV
 • Aanwijzingsstructuur n hiërarchie NEN 3140
 • Taken en verantwoordelijkheden van een VP en VOP
 • De toetsing van overige kwaliteiten die nodig zijn voor een zorgvuldige en verantwoorde aanwijzing
 • Werkprocedures, onderhoudsprocedures en PBM
 • Inspectie installatie en arbeidsmiddelen
 • Theorie en praktijkvoorbeelden

 

Resultaten

Na afronding van deze opleiding is weet uw medewerker hoe een installatie is opgebouwd, wat de functionaliteit is en hoe de veiligheid gewaarborgd kan worden.

 

Praktisch

 • Trainingsduur 1 dag, of langer afhankelijk van de praktijksituatie
 • Maximaal 6 tot 10 deelnemers
 • Training wordt afgesloten met een toets
 • Toelatingseisen: Voor deze training is minimaal middelbaar elektrotechnisch niveau verkregen door opleiding en/of ervaring (WEB-niveau 4) noodzakelijk

 

Naleving

 • Arbowet, ATEX, ADR, ADNR, BRZO, RI&E, Calamiteitenplan
 • ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, VCA, VCU, VCO
 • Omgevingsvergunning

 

Voordelen Incompany & maatwerk

 • Afgestemd op uw organisatie
 • Kostenbesparend op uw locatie.
 • Bespaar op uw reistijd en reiskosten
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden 24/7
 • Opleidingen in meerdere talen mogelijk

 

Deze opleiding wordt vaak gecombineerd met…

 

Waarom kiezen voor een maatwerk (incompany) training?

Solutio verzorgt hoogwaardige standaard trainingen zoals een basis BHV training. Ook stellen we in samenwerking met onze klanten trainingen ‘op maat’ samen, specifiek afgestemd op de wensen en eisen van de organisatie.

Standaard (incompany) training:

 • Hoogwaardige standaard training
 • Praktijkcases zijn verwerkt in de training
 • Voor snel resultaat met impact
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden mogelijk: 24/7
 • Trainingen kunnen in delen worden gegeven verdeeld over meerdere dagen
 • Opleidingen zijn in meerdere talen mogelijk

Maatwerk (incompany) training

 • Op maat samengestelde training op basis van specifieke wensen en eisen van de organisatie
 • De trainer zet het bedrijf en de werkomgeving van de deelnemers centraal. Leerdoelen en functie-eisen van de deelnemers zijn het uitgangspunt
 • Praktijkcases zijn de basis bij het samenstellen van het lesprogramma
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden mogelijk: 24/7
 • Trainingen kunnen in delen worden gegeven verdeeld over meerdere dagen
 • Opleidingen zijn in meerdere talen mogelijk

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003