HACCP criteria

HACCP, de afkorting voor Hazard Analysis and Critical Control Points, is een voedselveiligheidssysteem waar alle in Europa gevestigde bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie door getoetst worden. Om te voldoen aan de HACCP criteria moeten bedrijven die voedsel produceren of verwerken de mogelijke risico’s en gevaren beschrijven in een uitgebreid plan, ook wel het HACCP-plan genoemd. De normen waaraan voldaan moeten worden dienen het risico op besmetting van te beperken.

 

De 7 principes van HACCP

HACCP is geen tastbare handleiding met voorschriften, maar is bedoeld als een preventief systeem met enkele pijlers. Dit systeem is gebaseerd op de volgende 7 principes:

  • Het inventariseren van alle potentiële gevaren;
  • Het bepalen van de Critical Control Points (CCP’s) waarmee controle gehouden wordt, om gevaar voor de voedselveiligheid te voorkomen;
  • Het aangeven van grenzen per controlepunt;
  • Vaststellen van de manier waarop de controlepunten in de HACCP criteria bewaakt en/of gemonitord worden;
  • Vastleggen corrigerende maatregelen per CCP;
  • Toepassen van verificatie door een periodieke controle waarmee moet worden aangetoond of de HACCP criteria effectief is om vast te stellen of de werkwijze tot voldoende veiligheid leidt.
  • Bijhouden van documentatie en registratie, waarin de systeemopzet wordt vastgelegd en aanpassingen in de aanpak wordt gedocumenteerd.

 

Solutio als partner voor de waarborging van HACCP criteria

De voedselveiligheid staat bij bedrijven en organisaties op een hoog peil, maar 100% veilig voedsel bestaat niet. Om de risico’s te beperken bestaan er regels waar mensen die voedsel verwerken aan moeten voldoen. De HACCP normen bieden hierbij houvast, maar periodieke controles zijn vereist om benodigde wijzigingen in het gareel te houden. Solutio helpt uw bedrijf bij het waarborgen van de HACCP criteria. Samen met u stellen we een plan op waarmee u voldoet aan de huidige gestelde eisen en ook inspeelt op eventuele toekomstige ontwikkelingen. Met ons Plug-In Managementsysteem© creëren wij één totale procesbeschrijving waarin u aan alle gestelde wensen en eisen voldoet.

Wij streven ernaar om u zo volledig mogelijk te ontzorgen. Daarom bieden wij ook ‘op maat’ gemaakte HACCP-trainingen aan, waarin we uw medewerkers kennis en inzicht geven in het werken met de HACCP criteria. Deze trainingen worden afgestemd op uw behoeften en wensen, zodat ze direct toegepast kunnen worden. Wilt u meer weten over onze werkwijze en hoe wij u kunnen helpen bij de waarborgen van de HACCP criteria? Neem dan telefonisch contact met ons op via +31 164 234 003. U kunt ook mailen naar info@solutio.nl.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003