icon

Good Distribution Practice - GDP

GDP; Good Distribution Practice

GDP is een verwijzing naar de richtlijnen voor de juiste verspreiding/distributie van medicijnen en aanverwante producten voor gebruik door de mens. GDP is een systeem voor kwaliteitswaarborging. Hiervan zijn eisen opgenomen met betrekking tot aankoop, ontvangst, opslag en export van medicatie. Het doel van de GDP norm is om een bepaald kwaliteitsniveau binnen het distributienetwerk te handhaven, zodat de productkwaliteit van deze farmaceutische producten gehandhaafd blijft gedurende het gehele distributieproces.  De Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Commissie hebben daartoe richtlijnen opgesteld.

 

Opslag en distributie

De regels hebben betrekking op de temperatuur van goederen en de meetmomenten daarvan, de documentatie en inzage voor bevoegde instanties en het bewaren van deze gegevens. Zo ook voor de opslag en de eisen die daaraan gesteld worden.

Uw kwaliteitszorg verbeteren met Solutio

Solutio helpt u om aan deze norm te voldoen in de vorm van totale ontzorging tot het klaarstomen voor het certificaat, tot en met het trainen van medewerkers. Begeleiding coaching en aansturing op afstand is ook mogelijk om gezamenlijk het doel te bereiken van certificering en vaststellen van werkprocessen om aan de eisen te voldoen.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003