Eerste hulp bij werken met kinderen

De leerstof ‘Eerste Hulp bij Werken met kinderen (EHK) speelt in op situaties waar veel wordt gewerkt met kinderen, zoals crèches, peuterspeelzalen, basisscholen, buiten- en binnenschoolse opvang en sportaccommodaties. Waar nodig wordt onderscheid gemaakt in een aanpak per leeftijdscategorie. Het erkende certificaat wat wordt verkregen na het volgen van de training en het met goed gevolg afsluiten van de competentie- en theorietoets staat op de lijst van geregistreerde certificaten in het Besluit aanwijzing EHBO-certificaten gastouderopvang en opname in Register EHBO-certificaten gastouderopvang.

Het certificaat Eerste Hulp bij werken met kinderen geeft in combinatie met het certificaat Brandbestrijding en Ontruiming recht op het diploma Bedrijfshulpverlener. Beide certificaten moeten dan wel binnen drie maanden zijn behaald.

 

Inhoud opleiding

 • Algemene hulpverleningsregels en de regels voor het melden en alarmeren
 • De voor Eerste Hulp relevante verschillen in lichamelijke en psychische ontwikkeling
 • Gevaren in de omgeving die kunnen leiden tot letsels en maatregelen om ongevallen te voorkomen
 • Uitwendige wonden en bloedingen
 • Botbreuken, ontwrichtingen, wervelletsels, verstuikingen en kneuzingen
 • Vreemde voorwerpen in neus, oor, mond en huid
 • Insecten- en dierenbeten en krabben
 • Brandwonden, vergiftiging, oogletsels
 • Problemen met bewustzijn, ademhalingsproblemen en circulatiestilstand

 

Resultaten

Na afronding van deze opleiding is uw medewerker voorbereid op eerste hulp handelingen bij kinderen.

 

Praktisch

 • Training wordt afgesloten met een officiële theorie- en competentietoets
 • Maximaal 8 tot 12 deelnemers
 • Jaarlijkse herhalingstraining
 • Mogelijkheid tegen geringe meerkosten een BHV-verzekering af te sluiten zodat gecertificeerde BHV’ers tijdens het BHV-werk gedekt zijn voor aansprakelijkheid en ongevallen
 • Onze instructeurs/examinatoren zijn in het bezit van het certificaat Instructeur PBLS van de NRR.

 

Naleving

 • IKK
 • Arbowet, RI&E, Calamiteitenplan
 • ISO 9001

 

Voordelen Incompany & maatwerk

 • Afgestemd op uw organisatie
 • Kostenbesparend op uw locatie.
 • Bespaar op uw reistijd en reiskosten
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden 24/7
 • Opleidingen in meerdere talen mogelijk

 

Deze opleiding wordt vaak gecombineerd met…

 

Veel gestelde vraag: waarom kiezen voor een maatwerk (incompany) training?

Solutio verzorgt hoogwaardige standaard trainingen zoals een basis BHV training. Ook stellen we in samenwerking met onze klanten trainingen ‘op maat’ samen, specifiek afgestemd op de wensen en eisen van de organisatie.

Standaard (incompany) training:

 • Hoogwaardige standaard training
 • Praktijkcases zijn verwerkt in de training
 • Voor snel resultaat met impact
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden mogelijk: 24/7
 • Trainingen kunnen in delen worden gegeven verdeeld over meerdere dagen
 • Opleidingen zijn in meerdere talen mogelijk

Maatwerk (incompany) training

 • Op maat samengestelde training op basis van specifieke wensen en eisen van de organisatie
 • De trainer zet het bedrijf en de werkomgeving van de deelnemers centraal. Leerdoelen en functie-eisen van de deelnemers zijn het uitgangspunt
 • Praktijkcases zijn de basis bij het samenstellen van het lesprogramma
 • Trainen buiten reguliere kantoortijden mogelijk: 24/7
 • Trainingen kunnen in delen worden gegeven verdeeld over meerdere dagen
 • Opleidingen zijn in meerdere talen mogelijk

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003