icon

Compliance Management

De zekerheid dat u aan wet- en regelgeving voldoet

Met Compliance Management borgt u de continuïteit van uw bedrijf en voorkomt u civiel of strafrechtelijke vervolging. De gestelde eisen hebben onder andere betrekking op Arbo, milieu, omgevingsvergunningen en calamiteitenplannen. Compliance Management kan ook specifiek gericht zijn op de scheepvaart of industrieën waar gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. Wij hanteren een effectieve aanpak bij het optimaliseren waarin wij de huidige wet- en regelgeving verankeren in uw bedrijfsprocessen. Daarnaast anticiperen wij ook op de wet- en regelgeving van de toekomst.

 

Een Compliance Managementsysteem als borging van de bedrijfscontinuïteit

Compliance Management heeft invloed op uw hele organisatie. Om een compleet beeld te krijgen van de wet- en regelgeving stellen wij allereerst een stroomschema van uw bedrijfsproces op, zodat inzichtelijk wordt welke eisen op welke processen ingrijpen. Dit doen wij aan de hand van een zelfontwikkelde tool; het Plug-In Managementsysteem©. Hiermee worden alle relevante processen in kaart gebracht, van Compliance Management tot Milieu & Duurzaamheid. Ieder deelproces draagt bij aan het grotere geheel, waardoor u beschikking heeft tot één geïntegreerd, procesgericht managementsysteem. Uw bedrijf voldoet dan aan alle eisen van belanghebbenden en van de wet- en regelgeving. Indien van toepassing, wordt uw organisatie ook klaargestoomd voor certificering.

 

Plug-In Managementsysteem©

Solutio ontwikkelt dus geen afzonderlijk Compliance Managementsysteem, maar biedt u een totaaloplossing waar uw gehele organisatie de vruchten van plukt. Met onze praktische plug-in verankeren wij de te nemen maatregelen zorgvuldig en snel in uw bedrijfsproces. Deze integrale oplossing voldoet aan de diverse eisen vanuit wet- en regelgeving en (ISO-)normeringen en borgt uw bedrijfscontinuïteit.

Lees meer over onze werkwijze

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag bij het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen. Met onze expertise op het gebied van procesoptimalisatie en uw specialisme in het vakgebied, zorgen we samen dat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die relevant zijn voor uw organisatie. Solutio kan u adviseren op nationaal en internationaal niveau en u volledig ontzorgen door ook zaken als trainingen & opleidingen voor uw organisatie te regelen.

Hieronder vindt u enkele zaken waar Solutio u als partner mee ondersteunt op het gebied van Compliance Management:

Arbowet BRZO-wetgeving

Besluit Risico Zware Ongevallen

Wet Milieubeheer

WOR

Wet op de Ondernemingsraden

ISPS-code

Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten

Omgevingsvergunningen

Milieuaspectregister

ADR

Referentie Chugoku Paints b.v.

Solutio is adviseert bij zeer uiteenlopende bedrijven en organisaties. Wilt u meer te weten komen over de ervaringen en referenties van Solutio? Lees meer op onze pagina ervaringen & referenties.

‘Chugoku Paints b.v. vindt het belangrijk om de privacy van haar medewerkers, leveranciers, klanten en prospects te beschermen. Solutio proces optimalisatie b.v. heeft in samenwerking met Chugoku Paints b.v. het bestaande privacy beleid aangepast en compliant gemaakt aan de General Data Protection Regulation (GDPR). Door, onder andere, het adviseren bij de implementatie van het gegevensverwerkingsregister en door het opstellen van awareness posters en privacyverklaringen heeft Solutio proces optimalisatie b.v. Chugoku Paints b.v. kunnen bijstaan bij de correcte verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie.’ – Chugoku Paints b.v. (Heijningen)

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003