CO2 Prestatieladder

De CO2 prestatieladder is het managementsysteem voor het meten van de CO2-reductie binnen uw organisatie. Een certificering levert u ook directe financiële voordelen, waaronder lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Hierdoor is de CO2 prestatieladder een ware toevoeging voor ieder bedrijf dat aandacht wil besteden aan zowel het milieu als de kosten.

 

Hoe werkt de CO2 prestatieladder?

Dit systeem bestaat uit 5 niveaus, waarbij niveau 5 het hoogst haalbare niveau van CO2 reductie inhoudt. Om een bepaald niveau te kunnen behalen, wordt er vanuit vier invalshoeken naar de organisatie gekeken: het inzicht, de reductie, transparantie en participatie. Een gecertificeerd bedrijf wordt ieder jaar gecontroleerd. Op basis van dit rapport zal het niveau op de CO2 prestatieladder worden vastgesteld.

Wanneer u enkel bijdraagt aan CO2 reductie binnen uw eigen organisatie, kan maximaal niveau 3 op de ladder behaald worden. Als u daarnaast ook een bijdrage levert aan het continu verbeteren van de eigen sector of invloed uitoefent buiten de eigen keten, zal u op niveau 4 of 5 worden ingeschaald.

Naast een gezondere organisatie heeft u als gecertificeerd bedrijf ook een voordeel bij de aanbesteding. Bedrijven die zich hoog op de CO2 prestatieladder bevinden worden namelijk beloond met een gunningsvoordeel in het aanbestedingsproces.

 

Solutio als uw partner

Wij ontzorgen u graag en helpen u bij zowel het aanmelden als de waarborging van de CO2 prestatieladder. Dit integreren wij in één procesgericht managementsysteem: het Plug-In Managementsysteem©.  Hiermee voldoet uw organisatie aan alle eisen van belanghebbenden en wet- en regelgeving.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan telefonisch contact op via +31 164 234 003 of stuur een mail naar info@solutio.nl. Wij helpen u graag met een aanbod op maat.

Normen, standaards, richtlijnen, wet & regelgeving

Solutio ondersteunt u graag met advies over kwaliteitszorg en het risicomanagement voor uw onderneming zodat u voldoet aan de verschillende normen, standaards, richtlijnen, wetten & regelgeving die voor uw organisatie van belang zijn. Samen waarborgen wij de kwaliteitszorg gedurende het traject richting certificering. We adviseren u graag op nationaal en internationaal niveau, zodat u op geen enkel vlak risico loopt en uw organisatie gaat excelleren.

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003