Extra overheidsstappen naleving RI&E

Extra overheidsstappen naleving RI&E

Immers jaarlijks overlijden er 4100 mensen! door arbeidsongevallen of beroepsziekten. Dit als onderdeel van de 200.000 arbeidsongevallen per jaar in NL waar we vorige week over berichtte. Om naleving van de verplichte RI&E te garanderen en deze onacceptabele cijfers omlaag te brengen, heeft staatssecretaris van Ark recent in een kamerbrief een meerjarenplan opgesteld. [kamerbrief]

Belangrijk voor u om te weten is dat:
▪️ De bekendheid van de verplichte RI&E wordt onder kleine bedrijven (met tenminste 1 medewerker) sterk verhoogd;
▪️ Er wordt een getoetste RI&E opgesteld voor (kleine) bedrijven die geen branche RI&E beschikbaar hebben;
▪️ Naleving zal onder, ten minste, 400 bedrijven schriftelijk door de I-SZW getoetst worden en dit wordt na evaluatie verhoogd tot 100% dekking!;
▪️ Bedrijven die niet voldoen aan de verplichte RI&E vereisten zijn direct beboetbaar door het I-SZW.

Bij Solutio proces optimalisatie helpen we u graag met de RI&E, zodat ook uw onderneming voldoet aan de laatste wet- & regelgeving!

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003