“If you think safety is expensive, try having an accident”

“If you think safety is expensive, try having an accident”

Jaarlijks krijgen meer dan 200.000 werknemers in Nederland een bedrijfsongeval. In de eerste plaats zorgt dit voor onnodig leed bij de betrokkenen. Maar ook voor het bedrijf kan dit verstrekkende gevolgen hebben; imagoschade, boetes, administratieve rompslomp, sluitingen en zelfs faillissementen.
Om dit te voorkomen is het belangrijk dat u blijft voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van Arbo, Veiligheid, Gezondheid en Milieu.

– Beschikt u over een RI&E met plan van aanpak?
– Voldoet u aan de meest recente bepalingen in de milieu- & omgevingswetgeving?
– Bent u ‘in control’ met de Arbowetgeving? En wat betreft de onderdelen veiligheid en Bedrijfshulpverlening (BHV)?

Solutio proces optimalisatie helpt u graag bij het beantwoorden van deze vragen in een verkennend adviesgesprek. Staat u daar voor open?

Neem contact op voor meer informatie

Neem contact op met Solutio

Wilt u meer weten of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op.

Mail ons: info@solutio.nl Bel ons: +31 164 234 003